วิสัญญีแพทย์ คือใคร

ทุกการผ่าตัดที่มีการระงับความรู้สึก วางยาสลบ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จำเป็นต้องมีคนๆนี้อยู่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยตลอดการผ่าตัด หากขาดคนๆนี้ไป แพทย์จะไม่สามารถผ่าตัดได้ อยากรู้ไหมเขาเป็นใคร เขาคือ วิสัญญีแพทย์

 

วิสัญญีแพทย์ คือใคร

วิสัญญีแพทย์หรือหมอดมยา เป็นแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านการทำให้ผู้ป่วยสลบ และให้ยาชาทำให้เกิดการชาเฉพาะที่ ทำงานร่วมกับศัลยแพทย์เพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัด ใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง เรียกได้ว่าทำงานแบบ “ปิดทองหลังพระ” เลยทีเดียว การผ่าตัดจะปลอดภัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิสัญญีแพทย์และทีมผ่าตัด

 

หน้าที่และความสำคัญของวิสัญญีแพทย์ต่อการผ่าตัด

  • วางแผนการระงับความรู้สึกด้วยวิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพของคนไข้แต่ละบุคคล
  • ในระหว่างการผ่าตัดศัลยแพทย์ไม่สามารถดูแลความเป็นไปของผู้ป่วยได้ จึงเป็นหน้าที่ของวิสัญญีแพทย์ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด
  • ควบคุมภาวะความเสี่ยงของคนไข้ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
  • ตรวจสอบสัญญาณชีพจร ความดัน ระดับอ็อกซิเจน ระดับฮีมาโตดริต
  • ดูแลชีวิตของคนไข้ ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
  • หากมีเหตุการที่อาจส่งผลให้คนไข้เป็นอันตราย วิสัญญีแพทย์จะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั้งคนไข้ปลอดภัย
  • หากไม่มีวิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดไม่ได้เด็ดขาด

 

จำนวนวิสัญญีแพทย์ในประเทศไทย

ปัจจุบันจำนวนของวิสัญญีแพทย์ในประเทศในมีจำนวนน้อย ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่โรงพยาบาลได้ทั้งหมด

 

เห็นไหมว่าวิสัญญีแพทย์มีความสำคัญทุกขั้นตอนการผ่าตัด หากขาดไปศัลยแพทย์จะไม่สามารถผ่าตัดได้ การฝ่าฝืนอาจส่งผลให้คนไข้ได้รับอันตราย และด้วยจำนวนที่น้อย ทำให้สถานพยาบาลหลายๆแห่งต้องขอให้ส่งตัวมาเพื่อช่วยเหลือการผ่าตัด หากแต่สถานพยาบาลไหนที่มีวิสัญญีแพทย์ประจำอยู่ แสดงว่ามีมาตรฐานและความปลอดภัย