BF-ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

เป็นเทคนิคการตัดหน้าวี โดยตัดไขมันบริเวณแก้มออกไป เทคนิคแผลเล็ก ไม่เจ็บ ไร้เลือด

CONTACT US

: Thesibclinic
: The SIB Beauty Clinic
: Thesibclinic
: 02-714-9885, 088-222-8660
: mail@mail.com