Home

     คลินิคศัลยกรรมความงามให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่ง

About

THE SiB Clinic เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้าน คลินิกศัลยกรรมตกแต่งความงาม
ระดับแนวหน้าของประเทศ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากประสบการณ์
ที่จะดูแลคอยให้คำปรึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆและให้คำแนะนำที่
จริงใจอย่างตรงไปตรงมา ในการรักษาเพื่อ ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
ด้านความงามสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

บริการต่างๆ ของ The Sib Clinic

SERVICES

ศัลยกรรมตา

ศัลยกรรมจมูก

เสริมหน้าอก

ปรับรูปหน้า

ดูดไขมัน

The Sib Clinic คลินิคศัลยกรรมความงามให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติ พญ.ดารินทร์ ม่วงไทย ( Darin Moungthai,MD )

 
Home

• แพทย์ศาสตร์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ2 ปี2545
• วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2550
• วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2552
• Fellow ship สาขา Craniofacial Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

ความชำนาญพิเศษ
• Craniofacial surgery (การผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้า)
• Facial contouring (แก้ไขโครงสร้างใบหน้า เช่น ผ่าตัดลดกราม, ปรับรูปหน้าเรียว)
• Aesthetic surgery (ศัลยกรรมตกแต่ง)
• Breast reconstructive (เสริมสร้างทรวงอก, ศัลยกรรมทรวงอก)

test2 Home     THE SIB CLINIC คลีนิคศัลยกรรมความงามโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านการศัลยกรรมโดยเฉพาะ     test1 Home

เราคำนึงถึงความปลอดภัยและผลลัพธ์ของการผ่าตัด นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดกับลูกค้าของเรา

TESTIMONIALS

VDO REVIEW

หน้าอก Barbie Breast ของ The Sib Clinic แตกต่างจากที่อื่นยังไง คลิปนี้ มีคำตอบค่ะ
Face Lift ศัลยกรรมดึงหน้า ที่ The Sib Clinic
เสริมหน้าอกด้วยการฉีดฟิลเลอร์ดีจริงไหม พบกับคำตอบได้จาก คุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย the sib clinic

CONTACT US