หลังเสริมหน้าอก5 ปีที่ the sib clinic เรื่องใส่ฟองน้ำก็หมดปัญหาไปทีเดียว