HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

HAIR TRANSPLANT

ผมหรือเส้นผมที่อยู่บนหนังศีรษะของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เราก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากคนบางกลุ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมบนหนังศีรษะ เช่น ศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่ส่วนมากมักพบได้บ่อยในเพศชาย ซึ่งสาเหตุสำคัญของผู้ที่มีศีรษะล้าน คือ ผมบางจากพันธุกรรม ซึ่งพบได้ถึง 90% ของผู้ที่มีปัญหาผมร่วง และปัญหานี้มักจะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ทำให้บางคนรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในตนเอง

1 3 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

2 5 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

โดยทั่วไป การรักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน มีหลายวิธี

1.การรับประทานยา
2. การใช้ยาทา
3. การใส่วิกผม
4. การปลูกผม

3 3 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

การปลูกผม หรือ ศัลยกรรมปลูกผม

หมายถึง เทคโนโลยีการผ่าตัดย้ายรากผมที่แข็งแรงมาทดแทนผมที่หลุดร่วงไป จากสาเหตุต่างๆส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจะมีปัญหามาจากพันธุกรรม หรือที่เรียกว่า Androgenic alopecia ในผู้ชายเป็นสาเหตุหลักถึง 90% ส่วนในผู้หญิงเป็นสาเหตุหลักถึง 70% หลักการทั่วไปคือย้ายรากผมบริเวณท้ายทอยมาปลูกทดแทนในส่วนที่ต้องการนั้นเอง

4 1 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

  1. การปลูกผม แบบ FUT (FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION)

คือ การปลูกผมเป็นการผ่าตัดเล็ก โดยการตัดหนังศีรษะออกมาแถบหนึ่ง เย็บหนังศีรษะเข้าหากัน แล้วนำแถบผมที่ได้มาแบ่งเซลล์ผมออกเป็นกอๆ (กราฟ) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีการมาตรฐานที่เห็นผลการรักษาดี สามารถทำในคนผมหยิก และปลูกจำนวนกราฟเยอะๆได้ในครั้งเดียว

FuF2 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

FuF1 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

  1. การปลูกผม แบบ FUE (FOLLICULAR UNIT EXTRACTION)

ซึ่ง เป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลกซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นเทคนิคที่ให้ผลการทำศัลยกรรมเป็นที่น่ายินดีสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นวิธีในการย้ายเซลล์ผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาวๆ ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีทั่วไป (Strip FUT),โดยวิธีนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-1.2 มม. เจาะลงไปรอบๆกอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง จากนั้นแต่ละกอผมจะถูกดึงออกมาจากหนังศีรษะ

FuF3 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

FUE  คือ วิธีหนึ่งในการย้ายเซลผมออกมานั่นเอง โดยที่ย้ายกอผมออกมาจากหนังศีรษะโดยตรง ไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นแล้วไปแยกเป็นแต่ละกอผมอีกทีโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์ ปลูกผม FUE (follicular unit extraction) จะต้องโกนผมบริเวณท้ายทอยและ ด้านข้างทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการปลูกผม แต่ในกรณีการปลูกผมไร้แผลเย็บหรือปลูกผม FUE แบบไม่ต้องโกนผมทั้งหมดนี้ เหมาะกับการปลูกผมจำนวนกราฟไม่มาก ประมาณ 500-1000 กราฟ โดยการโกนผมเป็นแถบ ยาวเล็กๆ 2-3 แถว โดยที่ผมเดิมนั้นสามารถปิดแผลได้ โดยไม่เป็นที่สังเกตหลังผ่าตัดปลูกผม แต่ต้องไว้ผมยาวมาก

FuF4 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

5 2 HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม