HAIR TRANSPLANT ศัลยกรรมปลูกผม

HAIR TRANSPLANT

ผมหรือเส้นผมที่อยู่บนหนังศีรษะของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เราก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากคนบางกลุ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมบนหนังศีรษะ เช่น ศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่ส่วนมากมักพบได้บ่อยในเพศชาย ซึ่งสาเหตุสำคัญของผู้ที่มีศีรษะล้าน คือ ผมบางจากพันธุกรรม ซึ่งพบได้ถึง 90% ของผู้ที่มีปัญหาผมร่วง และปัญหานี้มักจะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ทำให้บางคนรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในตนเอง

1 3

2 5

โดยทั่วไป การรักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน มีหลายวิธี

1.การรับประทานยา
2. การใช้ยาทา
3. การใส่วิกผม
4. การปลูกผม

3 3

การปลูกผม หรือ ศัลยกรรมปลูกผม

หมายถึง เทคโนโลยีการผ่าตัดย้ายรากผมที่แข็งแรงมาทดแทนผมที่หลุดร่วงไป จากสาเหตุต่างๆส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจะมีปัญหามาจากพันธุกรรม หรือที่เรียกว่า Androgenic alopecia ในผู้ชายเป็นสาเหตุหลักถึง 90% ส่วนในผู้หญิงเป็นสาเหตุหลักถึง 70% หลักการทั่วไปคือย้ายรากผมบริเวณท้ายทอยมาปลูกทดแทนในส่วนที่ต้องการนั้นเอง

4 1

  1. การปลูกผม แบบ FUT (FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION)

คือ การปลูกผมเป็นการผ่าตัดเล็ก โดยการตัดหนังศีรษะออกมาแถบหนึ่ง เย็บหนังศีรษะเข้าหากัน แล้วนำแถบผมที่ได้มาแบ่งเซลล์ผมออกเป็นกอๆ (กราฟ) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีการมาตรฐานที่เห็นผลการรักษาดี สามารถทำในคนผมหยิก และปลูกจำนวนกราฟเยอะๆได้ในครั้งเดียว

FuF2

FuF1

  1. การปลูกผม แบบ FUE (FOLLICULAR UNIT EXTRACTION)

ซึ่ง เป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลกซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นเทคนิคที่ให้ผลการทำศัลยกรรมเป็นที่น่ายินดีสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นวิธีในการย้ายเซลล์ผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาวๆ ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีทั่วไป (Strip FUT),โดยวิธีนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-1.2 มม. เจาะลงไปรอบๆกอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง จากนั้นแต่ละกอผมจะถูกดึงออกมาจากหนังศีรษะ

FuF3

FUE  คือ วิธีหนึ่งในการย้ายเซลผมออกมานั่นเอง โดยที่ย้ายกอผมออกมาจากหนังศีรษะโดยตรง ไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นแล้วไปแยกเป็นแต่ละกอผมอีกทีโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์ ปลูกผม FUE (follicular unit extraction) จะต้องโกนผมบริเวณท้ายทอยและ ด้านข้างทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการปลูกผม แต่ในกรณีการปลูกผมไร้แผลเย็บหรือปลูกผม FUE แบบไม่ต้องโกนผมทั้งหมดนี้ เหมาะกับการปลูกผมจำนวนกราฟไม่มาก ประมาณ 500-1000 กราฟ โดยการโกนผมเป็นแถบ ยาวเล็กๆ 2-3 แถว โดยที่ผมเดิมนั้นสามารถปิดแผลได้ โดยไม่เป็นที่สังเกตหลังผ่าตัดปลูกผม แต่ต้องไว้ผมยาวมาก

FuF4

5 2