HAIR TRANSPLANT ปลูกผม

HAIR TRANSPLANT ปลูกผม

ผมหรือเส้นผมที่อยู่บนหนังศีรษะของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เราก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากคนบางกลุ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมบนหนังศีรษะ เช่น ศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่ส่วนมากมักพบได้บ่อยในเพศชาย ซึ่งสาเหตุสำคัญของผู้ที่มีศีรษะล้าน คือ ผมบางจากพันธุกรรม ซึ่งพบได้ถึง 90% ของผู้ที่มีปัญหาผมร่วง และปัญหานี้มักจะส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ทำให้บางคนรู้สึกเป็นปมด้อย และขาดความมั่นใจในตนเองFuF3 HAIR TRANSPLANT ปลูกผม

โดยทั่วไป การรักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน มีหลายวิธี

1. การรับประทานยา
2. การใช้ยาทา
3. การใส่วิกผม
4. การปลูกผม

การปลูกผม หรือ ศัลยกรรมปลูกผม

หมายถึง เทคโนโลยีการผ่าตัดย้ายรากผมที่แข็งแรงมาทดแทนผมที่หลุดร่วงไป จากสาเหตุต่างๆส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจะมีปัญหามาจากพันธุกรรม หรือที่เรียกว่า Androgenic alopecia ในผู้ชายเป็นสาเหตุหลักถึง 90% ส่วนในผู้หญิงเป็นสาเหตุหลักถึง 70% หลักการทั่วไปคือย้ายรากผมบริเวณท้ายทอยมาปลูกทดแทนในส่วนที่ต้องการนั้นเองผลลัพธ์

FuF1 HAIR TRANSPLANT ปลูกผม1.การปลูกผม แบบ FUT (FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION)

คือ การปลูกผมเป็นการผ่าตัดเล็ก โดยการตัดหนังศีรษะออกมาแถบหนึ่ง เย็บหนังศีรษะเข้าหากัน แล้วนำแถบผมที่ได้มาแบ่งเซลล์ผมออกเป็นกอๆ (กราฟ) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีการมาตรฐานที่เห็นผลการรักษาดี สามารถทำในคนผมหยิก และปลูกจำนวนกราฟเยอะๆได้ในครั้งเดียว

2.การปลูกผม แบบ FUE (FOLLICULAR UNIT EXTRACTION)

ซึ่ง เป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลกซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นเทคนิคที่ให้ผลการทำศัลยกรรมเป็นที่น่ายินดีสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นวิธีในการย้ายเซลล์ผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาวๆ ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีทั่วไป (Strip FUT),โดยวิธีนี้จะใช้หัวเจาะขนาดเล็ก 0.8-1.2 มม. เจาะลงไปรอบๆกอผมลึกลงไปถึงรากผมด้านล่าง จากนั้นแต่ละกอผมจะถูกดึงออกมาจากหนังศีรษะ

FUE  คือ วิธีหนึ่งในการย้ายเซลผมออกมานั่นเอง โดยที่ย้ายกอผมออกมาจากหนังศีรษะโดยตรง ไม่ต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นแล้วไปแยกเป็นแต่ละกอผมอีกทีโดยใช้กล้อง จุลทรรศน์ ปลูกผม FUE (follicular unit extraction) จะต้องโกนผมบริเวณท้ายทอยและ ด้านข้างทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการปลูกผม แต่ในกรณีการปลูกผมไร้แผลเย็บหรือปลูกผม FUE แบบไม่ต้องโกนผมทั้งหมดนี้ เหมาะกับการปลูกผมจำนวนกราฟไม่มาก ประมาณ 500-1000 กราฟ โดยการโกนผมเป็นแถบ ยาวเล็กๆ 2-3 แถว โดยที่ผมเดิมนั้นสามารถปิดแผลได้ โดยไม่เป็นที่สังเกตหลังผ่าตัดปลูกผม แต่ต้องไว้ผมยาวมาก

FuF4 HAIR TRANSPLANT ปลูกผม

การเตรียมตัวก่อนการปลูกผม การปฏิบัติตัวในวันปลูกผม

1.งดรับประทานยาดังต่อไปนี้อย่างน้อย 10-14 วันก่อนการปลูกผม
2. วิตามิน สมุนไพร อาหารเสริมทุกชนิด แอสไพริน ยาต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) เช่น ยารักษาไขข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ ฯลฯ ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น Heparin, Coumadin ฯลฯ เนื่องจากยาดังกล่าวทำให้การแข็งตัวของโลหิตช้ากว่าปกติ
3. ยารักษาโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง บางชนิด ที่อยู่ในกลุ่ม Beta Blocker
4. ยากิน Minoxidil ชนิดเม็ด ส่วนยา Finasteride และยา Minoxidil ชนิดทา
5. หากท่านไม่แน่ใจว่าควรหยุดยา หรือทานยาตัวใดต่อไปได้ กรุณาปรึกษาแพทย์
6. โรคประจำตัวไม่ได้เป็นข้อห้ามในการปลูกผม แต่หากท่านมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ ท่านจำเป็นต้องให้แพทย์ประจำตัวของท่าน ให้ยาควบคุมภาวะของโรคดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  เสียก่อนเข้ารับการ ปลูกผม มิฉะนั้น เราจะไม่สามารถปลูกผมให้ท่านได้
7. แนะนำให้ท่านไว้ผมให้ยาว ก่อนการปลูกผม เพื่อปิดปังร่องรอยหลังการปลูกผม อย่าตัดผมให้สั้นเตียน ควรไว้ผมให้ยาวอย่างน้อย 1-2 นิ้วฟุต เพื่อไว้ปิดบังร่องรอยจากการปลูกผม
8. ถ้าท่านผมหงอกมากกรุณาย้อมผมมาก่อนเข้ารับการปลูกผม จะช่วยทำให้การปลูกผม ทำได้ง่ายขึ้น
9. ควรหยุดงานอย่างน้อย 3-7 วัน
10. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2-3 วันก่อนการปลูกผม
11. ถ้าท่านแพ้ยาชนิดใด เช่น ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด ยาชา ฯลฯ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย
12. ท่านจำเป็นต้องตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV (AIDS) ก่อนการปลูกผม ซึ่งทางเราจะให้บริการกับท่านในวันปลูกผม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลินิกเราไม่รับปลูกผม ในคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV (AIDS)

การปฏิบัติตัวในวันปลูกผม

1.ไม่จำเป็นต้องสระผมก่อนมาคลินิก เพราะเราจะต้องสระผมท่านด้วยแชมพูฆ่าเชื้อก่อนการปลูกผมทุกราย
2. ท่านควรรับประทานอาหารเช้า ก่อนมาถึงคลินิก
3. ควรสวมใส่เสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมด้านหน้า หรือเสื้อยืดคอกว้างมาในวันปลูกผม และ ควรเตรียมเสื้อเชิ้ตเผื่อไว้สวมใส่อีก 2-3 วันหลังจากนั้น เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเสื้อ จะได้ไม่ต้องถอดเสื้อออกทางศีรษะ เพราะอาจไปโดนผมที่ปลูกไว้

การปฏิบัติหลังการปลูกผม

1.ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิดเหมือนคนปกติ ไม่มีของแสลงใดใดทั้งสิ้น และสามารถทำกิจวัตรประจำวันทุกอย่างได้ตามปกติ
2. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกชนิดเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังปลูกผม เพื่อป้องกันเลือดออก และการบวมที่ศีรษะ สำหรับท่านที่ติดการสูบบุหรี่ ก็สามารถสูบบุหรี่ได้ตามปกติ แต่ถ้างดหรือเลิกได้ ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัวท่านเอง
3. งดออกกำลังภายประมาณ 3-4 วัน งดว่ายน้ำ 2 สัปดาห์ งดกีฬาที่มีการกระทบกระแทก
4. ไม่ตากแดดเป็นเวลานาน ๆ ควรอยู่ในที่ ๆ มีอากาศเย็นประมาณ 1 สัปดาห์หลังการปลูกผม
5. ท่านสามารถสวมหมวกเพื่อปิดบังบริเวณที่ปลูกผมได้ทันทีหลังการปลูกผม
6. หลังปลูกผมท่านสามารถอาบน้ำ ล้างหน้าได้ตามปกติ แต่ห้ามสระผม ให้มาสระผมที่คลินิกในวันรุ่งขึ้น
7. ท่านสามารถสระผมได้ทุกวันด้วยแชมพูอ่อน ๆ โดยสัปดาห์แรกหลังการปลูกผม ควรใช้น้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นเล็กน้อยในการสระผม ทางคลินิกจะสาธิตและแนะนำวิธีสระผมให้ท่าน จนท่านสามารถทำเองได้
8. ควรพักที่ จ.เชียงใหม่ 2-3 วัน เพื่อการดูแลหลังการปลูกผม
9. หลังการปลูกผม ผมที่ปลูกจะงอกยาวอย่างช้า ๆ ทุกวัน ไปประมาณ 1-2 เดือน จากนั้นก็จะเริ่มทยอยร่วงหลุดไป (ผมที่ปลูกอาจเริ่มร่วงตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังปลูกผม) ภาวะนี้เป็นภาวะปกติ เซลล์ผมที่ฝังไว้จะไม่หลุดตามเส้นผมไปด้วย  แต่จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนในการสร้างเส้นผมให้ขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นกรุณาอย่ากังวลหากพบว่าเส้นผมที่ปลูก ร่วงไปหลังการปลูกผม เพราะนี่คือภาวะปกติหลังปลูกการผมที่พบในคนไข้เกือบทุกราย

FuF2 HAIR TRANSPLANT ปลูกผม