ตัดกรามหรือกรอกราม

ตัดกรามหรือกรอกราม

ตัดกรามหรือกรอกราม

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขผู้มีใบหน้ากว้าง ซึ่งเกิดจากการที่มีกรามใหญ่เกินไป จนทำให้ใบหน้าดูไม่ได้สัดส่วนที่สวยงาม การตัดกรามหรือกรอกราม จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ใบหน้าแคบและเรียวได้สัดส่วน การตัดหรือกรอกราม จะทำเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกเท่านั้น ก่อนผ่าตัดจะต้องมีการเอกซ์เรย์กระดูก กรามและฟันก่อน เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาวางแผนในการผ่าตัด

แผลผ่าตัดกรามมี 2 แบบ

 1. แผลผ่าตัดอยู่นอกช่องปาก โดยจะเปิดแผลใกล้ ๆ มุมกรามด้านนอก ความยาวประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร ผ่านกล้ามเนื้อจนถึงกระดูกกราม ใช้เลื่อยตัดกระดูกกรามออก แล้วกรอกระดูกที่เหลือให้เรียบเนียนแล้วปิดแผล ข้อเสียของการทำแบบนี้ คือมีโอกาสทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก กระทบกระเทือนได้ ทำให้มุมปากตก
 2. แผลผ่าตัดอยู่ภายในช่องปาก เปิดแผลผ่าตัดประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร ซึ่งอยู่หลังฟันกรามซี่สุดท้าย ค่อย ๆ เปิดแผลผ่านกล้ามเนื้อที่คลุมกรามออก เลาะเยื่อหุ้มกระดูกออก ใช้เครื่องมือเลื่อยกระดูกออก เย็บปิดแผลเป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของแพทย์ ข้อดีคือช่วยลดการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทที่นำไปเลี้ยงมุมปากในกรณีที่ต้องการลดขนาดกรามที่ไม่ใหญ่มากนัก แนะนำให้ใช้วิธีกรอ เพื่อลดความหนาของกระดูกประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จะเปิดแผลผ่าตัดเหมือนกับผ่ากราม แล้วใช้เครื่องมือกรอกระดูกแทนการเลื่อย ก็ได้ผลทำให้ใบหน้า แคบและเรียวสวยได้เช่นเดียวกันระยะเวลาในการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมง และใช้ระยะเวลาพักฟื้น 2-3 สัปดาห์ตัดกรามหรือกรอกราม

  คำแนะนำหลังผ่าตัด

  1. แผลผ่าตัดอยู่นอกช่องปาก โดยจะเปิดแผลใกล้ ๆ มุมกรามด้านนอก ความยาวประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร ผ่านกล้ามเนื้อจนถึงกระดูกกราม ใช้เลื่อยตัดกระดูกกรามออก แล้วกรอกระดูกที่เหลือให้เรียบเนียนแล้วปิดแผล ข้อเสียของการทำแบบนี้ คือมีโอกาสทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก กระทบกระเทือนได้ ทำให้มุมปากตก
  2. แผลผ่าตัดอยู่ภายในช่องปาก เปิดแผลผ่าตัดประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร ซึ่งอยู่หลังฟันกรามซี่สุดท้าย ค่อย ๆ เปิดแผลผ่านกล้ามเนื้อที่คลุมกรามออก เลาะเยื่อหุ้มกระดูกออก ใช้เครื่องมือเลื่อยกระดูกออก เย็บปิดแผล เป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของแพทย์ ข้อดีคือช่วยลดการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทที่นำไปเลี้ยงมุมปาก

  ในกรณีที่ต้องการลดขนาดกรามที่ไม่ใหญ่มากนัก แนะนำให้ใช้วิธีกรอ เพื่อลดความหนาของกระดูกประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จะเปิดแผลผ่าตัดเหมือนกับผ่ากราม แล้วใช้เครื่องมือกรอกระดูกแทนการเลื่อย ก็ได้ผลทำให้ใบหน้า แคบและเรียวสวยได้เช่นเดียวกันระยะเวลาในการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมง และใช้ระยะเวลาพักฟื้น 2-3 สัปดาห์

  ตัดกรามหรือกรอกรามตัดกรามหรือกรอกราม