ดึงคิ้ว ดึงหางตา ตีนกา

ดึงคิ้ว ดึงหางตา ตีนกา

เป็นเทคนิคหนึ่งในการศัลยกรรมแก้ไข เรื่องเรื่องรอยตีนกา ตาตก ตาเศร้า หนังตาตก คิ้วตก ตาตุ่ยมักเกิดกับคนที่มีอายุมาก โดยการยกคิ้วจะช่วยให้ผิวหนังบริเวณนั้นตึงขึ้น รอยตีนกา หรือหนังตาที่เคยตกก็จะถูกยกและเลือนหายไปอย่างถาวร หักของการแก้ไข ด้วย การยกคิ้ว

เมื่อเรามีอายุมากขึ้น คิ้ว จะเลื่อน ตำแหน่งลงมาใกล้ตามากขึ้น โดยที่เราไม่รู้สึกตัว เนื่องจากขบวนการดังกล่าว เกิดขึ้นโดยเวลาเป็น 10 ปี การตกของคิ้วมีผลให้หนังตาทั้ง 2 ข้างหย่อนลงปิดชั้นตา ในคนไข้บางรายที่มีปัญหา เรื่องหางตาตก อาจเกิดจากคิ้วตกร่วมด้วย โดยทั่วไปการตกของคิ้วมักเกิดร่วมกับรอยตีนกาที่ชัดเจน และ รอยย่นหน้าผากที่ชัดเจนขึ้น บางรายการ ผ่าตัด ชั้นตาบนอาจไม่แก้ปัญหาในผู้ป่วยบางราย อาจต้องผ่าตัดยกคิ้ว เพื่อให้ชั้นตาดูดีขึ้นมากกว่าการทำชั้นตาบนอย่างเดียว

14 ดึงคิ้ว ดึงหางตา ตีนกา

เทคนิคที่ 1
การผ่าตัดดึงหน้าผากโดยทั่วไป อาจทำโดยการฉีดยาชาหรือวางยาสลบ การผ่าตัดดึงหน้าผาก นอกจากจะช่วยยกคิ้วแล้วยัง ช่วยลดรอยย่นบริเวณหน้าผากด้วย ในปัจจุบัน วิธีการดึงคิ้ว มี 2 วิธี คือ การผ่าตัดปกติ และการผ่าตัดโดยใช้กล้อง (endoscopic forehead lift)

2 4 ดึงคิ้ว ดึงหางตา ตีนกา

เทคนิคที่ 2
การผ่าตัดดึงขมับ (Temporal Lift) ใช้กับผู้ที่ต้องการยกคิ้วทางด้านข้าง โดยที่มีรอยย่นที่หน้าผากน้อย และการผ่าตัดช่วยยกคิ้วทางด้านข้างขึ้น ช่วยทำให้ชั้นตาสูงขึ้นในผู้ที่มีคิ้วตกบางราย เทคนิคการดึงขมับมีแผลเป็นได้ 2 บริเวณ คือ บริเวณไรผมและในไรผม

3 3 ดึงคิ้ว ดึงหางตา ตีนกา

เทคนิคที่ 3
เป็นการดึงคิ้วโดยใช้การสอดไหม เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีแผลบริเวณศีรษะ ขนาด 1.5 cm. และบริเวณคิ้วประมาณ 0.5 cm. สามารถผ่าตัดที่คลินิกได้ มีข้อดีคือมี แผลเป็นเล็กและสามารถฉีดยาชาที่คลินิกได้แต่สามารถยกคิ้วได้น้อย และทำให้รอยย่นที่หน้าผากเห็นชัดขึ้น เป็นการดึงยกคิ้วขึ้น โดยที่ผิวหนังบริเวณหน้าผากไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง

เทคนิคที่ 4
เป็นเทคนิคที่เป็นการตัดผิวหนังที่อยู่เหนือคิ้วออก (Direct browlift of Lewis) วิธีนี้ช่วยให้ดึงคิ้วได้มากกว่าวิธีที่ 2 และ 3 เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแก้ไขตำแหน่งคิ้วโดยตรง แต่เนื่องจากในการตัดผิวหนังที่บริเวณคิ้วโดยตรง ทำให้เห็นแผลเป็นชัดในคนไข้บางราย ผู้ที่เหมาะกับวิธีดังกล่าว คือ
1. ผู้ที่ทำคิ้ว ถาวรอยู่แล้ว หรือต้องการทำคิ้วถาวร โดยแผลเป็นที่เกิดจาก การดึงคิ้วสามารถซ่อนในคิ้วได้
2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศในแถบหนาว เนื่องจากแผลเป็นมักเห็นไม่ชัดเจน

ขั้นตอนการผ่าตัด
1. การผ่าตัด เทคนิคที่ 2 , 3 , 4 สามารถทำโดยฉีดยาชาที่คลินิก
2. เทคนิคที่ 2 จะมีแผลที่ บริเวณ ไรผม โดยที่มีการ ตัดผิวหนังศีรษะบางส่วนออก
แล้วเย็บเพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ให้คิ้วสูงขึ้น หลังจากนั้นจะเย็บปิดแผลที่ศีรษะ
3. สำหรับเทคนิคที่ 3 จะลงบริเวณที่ขอบคิ้ว 0.5 cm. และหนังศีรษะ 1.5 cm. , ยกคิ้วถึงตำแหน่งที่ต้องการ และเย็บปิดแผลบริเวณคิ้วและหนังศีรษะ
4. เทคนิคที่ 4 จะมีแผล เฉพาะที่ขอบคิ้ว โดยลงแผลที่ขอบคิ้ว ยกคิ้วถึงตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเย็บปิดแผล
5. การผ่าตัดทั้งแบบที่ 2 – 4 ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

5 1 ดึงคิ้ว ดึงหางตา ตีนกา

การดูแลหลังการผ่าตัด
1. ประคบเย็นที่ใบหน้า (บริเวณหน้าผากและคิ้วทั้ง 2 ข้าง) วันละ 4 ครั้ง เพื่อลดอาการบวม ประมาณ 7 – 10 วัน
2. นอนยกศีรษะสูง (หนุนหมอน 2 ใบ) เพื่อลดอาการบวม
3. แผลบริเวณคิ้วจะตัดไหมประมาณ 5 วัน
4. แผลที่ศีรษะโดยปกติจะนัดคลายปมไหม 7 วัน และตัดไหม 10 วัน
5. หลังจากคลายไหมแล้ว ใช้ “Vitamin E” ทานวดที่แผล เพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนแข็ง (ทานวดประมาณ 3 เดือน) วันละ 2 ครั้ง ทุกๆ วัน
6. รับประทานยาตามแพทย์สั่งจนหมด ถ้าเกิดอาการแพ้ยา เช่น มีผื่นแดง, คัน, คลื่นไส้อาเจียน, แน่นหน้าอก ให้มาพบแพทย์ทันที

ขอบคุณภาพจาก : http://www.londonfacialplasticsurgery.co.uk/brow-forehead-lift/Click here to add your own text
http://www.aumentclinic.com/brow-lift-surgery.php
http://www.revitalizeinturkey.com/en/surgical/index/23/23/lateral-brow-lift