การผ่าตัดลักยิ้ม

การผ่าตัดลักยิ้ม

การผ่าตัดลักยิ้ม

ลักยิ้ม เกิดจากการที่ผิวหนังบริเวณแก้ม เกิดรอยบุ๋ม อันเนื่องจากการมีจุดติดต่อ ของผิวหนังบนแก้ม กับกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการยกมุมปาก การผ่าตัดลักยิ้ม จึงเป็นการสร้างรอยบุ๋มเลียนแบบธรรมชาติอย่างหนึ่ง สามารถทำให้เกิดรอยติดต่อขึ้นที่กล้ามเนื้อ กับผิวหนังบนแก้มได้

ข้อควรรู้ก่อนผ่าตัด

โดยทั่วไป ลักยิ้มจะอยู่ตำแหน่งที่เกิดขึ้นจาก การลากแนวสมมติสองแนว มาตัดกัน จุดตัดที่เกิดขึ้น จะเป็นตำแหน่งที่แพทย์จะสร้างลักยิ้มให้ หาก ต้องการให้ตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจากจุดนั้น ควรบอกให้แพทย์ทราบก่อน ลักยิ้มที่เกิดจากการผ่าตัด จะมองไม่เป็นธรรมชาติ โดยที่จะมีรอยบุ๋ม ทั้งเวลายิ้มและไม่ยิ้ม ประมาณ 4 อาทิตย์ หลังจากนั้นจะเห็นเฉพาะเวลาที่ยิ้ม

ตำแหน่งปกติของลักยิ้ม

ลักษณะของลักยิ้มมี 2 แบบคือ
• แบบจุด เป็นเพียงรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ เท่านั้น
• แบบขีด เป็นลักยิ้มที่เป็นแนวยาวในแนวดิ่ง อาจจะยาวประมาณครึ่งเซนติเมต

การดูแลหลังผ่าตัด

1. ฉีดยาชาเฉพาะที่ หรือร่วมกับการให้ยาคลายกังวล
2. แพทย์จะเปิดแผลที่กระพุ้งแก้ม ด้านในที่ตำแหน่งของลักยิ้ม หลังจากนั้นจึงตัดกล้ามเนื้อบางส่วน จากภายใน กระพุ้งแก้ม แล้วจึงเย็บกล้ามเนื้อ ที่เหลือเข้ากับผิวของแก้ม เพื่อสร้างการติดต่อของกล้ามเนื้อและผิวหนัง
3. เย็บแผลภายในกระพุ้งแก้มปิดด้วยไหมละลายประมาณ 1 – 2 เข็ม

ขั้นตอนการผ่าตัด

แผลผ่าตัดภายในปากจะใช้เวลา 1 – 2 อาทิตย์จึงจะหายเป็นปกติ

1. ระยะแรกจะเกิดลักษณะลักยิ้มบุ๋มแม้ว่าจะไม่ยิ้มก็ตาม ควรใช้พลาสเตอร์ปิดบริเวณที่ทำลักยิ้มไว้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 – 3 เดือน พังผืดจะมีการคลายตัวและจะเกิดรอยบุ๋มขึ้นเวลายิ้มเท่านั้น
2. วันแรกหลังผ่าตัดควรทานเฉพาะอาหารเหลว วันที่ 2 – 3 ให้ทานอาหารอ่อนได้
3. ควรดูแลเรื่องอาหารในระหว่างที่แผลยังไม่หาย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
4. เลี่ยงการกระทบกระเทือนแผลผ่าตัด เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือแผลแยกได้
5. ควรทายาขี้ผึ้งที่แพทย์จัดให้ ตรงบริเวณรอยบุ๋มลักยิ้ม ห้ามทายาฮีรูดอย
6. บางครั้งอาจพบว่าลักยิ้มหลุดก่อนเวลา คือเย็บลักยิ้มไม่ติด ต้องให้แพทย์แก้ไขเย็บให้ใหม่

การผ่าตัดลักยิ้ม

การผ่าตัดลักยิ้ม