การดึงหน้าด้วยไหม

การดึงหน้าด้วยไหม

ในคนไข้บางคนที่ยังอายุไม่มากนัก ซึ่งอาจมีการหย่อนยานของผิวหนังเฉพาะบริเวณที่ และการหย่อนคล้อย ยังเป็นไม่มาก เช่น ขมับ แก้มหน้าส่วนกลาง คาง หน้าส่วนล่าง ล่องแก้ม มุมปาก และคนไข้ไม่ต้องการที่จะ ทำศัลยกรรมดึงหน้า การดึงหน้าด้วยไหม จึงเป็นคำตอบกับคนไข้กลุ่มนี้ นอกจากนี้ ยังได้ผลลัพธ์ที่เป็น ธรรมชาติ

ปัจจุบันการดึงหน้าด้วยไหม ได้มีการพัฒนาขึ้น ทั้งเทคนิค และชนิดของไหม เช่น ดึงหน้าด้วยไหมทอง หรืออื่นๆ แต่ถ้า ลองมองให้ดี ดูวิธีการทำ และ คุณสมบัติของไหมแต่ละชนิด จะพบว่ามีความแตกต่างกัน นั่นหมายรวมถึง ผลลัพธ์ที่แตกต่าง กันด้วย เช่น aptos ,Silhouette Lift Suspension Sutures

ซึ่งใช้ทดแทนการผ่าตัดดึงหน้าในคนไข้กรณีดังกล่าวข้างต้นขณะนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะเห็นผลดี จากการใช้ไหม นี้ต้องเป็นคนไข้ที่การหย่อนยานของผิวหน้าไม่มาก หากหย่อนยานมากวิธีนี้ไม่ค่อยได้ผล

การดึงหน้าด้วยไหม

ไหม aptos คืออะไร และมีหลักการอย่างไร

ไหม aptos เป็นไหมที่มีคุณสมบัติเหมือนไหมทางการแพทย์ทั่วไป คือต้องไม่มีปฏิกิริยากับผิวหน้า (medical grade) แต่มีลักษณะพิเศษ คือไหมนี้มีลักษณะเป็นหนามเล็กๆ เมื่อสอดใส่ไหมเข้าไปใต้ชั้นผิวโดยใช้เข็มนำแล้วดึงไหมหนามเล็กๆ เหล่านี้จะแผ่ออกมา และเป็นตัวยึดผิวหนังให้ตึงในทิศทางที่เราดึงไหมผลคือผิวบริเวณนั้นจะกระชับและตึง

Silhouette Face Lift ซิลลูเอด เฟช ลิพท์ คือ

Silhouette Face Lift เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจไม่มีปฏิกิริยากับผิวหน้า (medical grade) ไม่ต้องมีแผลผ่าตัด ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นทั้งในส่วนหน้าหู และหลังหู ด้วยการยกกระชับใบหน้าที่หย่อนคล้อย ผ่านกรวยขนาดเล็กที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และสามารถสลายตัวไปเองได้ในภายหลังอยู่ได้นานประมาณ 4 ปี ผสมผสาน เข้ากับเทคนิคการผ่าตัดเล็กแบบใหม่ จึงทำให้ Silhouette Lift สามารถยกกระชับใบหน้า ได้อย่างแข็งแรง และคงตัวอยู่ได้ เป็นเวลาหลายปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ยังสามารถปรับให้กระชับมากขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องสอด Silhouette Face Lift เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ใช้เวลาในการทำนานเท่าใด และต้องดมยาสลบหรือไม่

ใช้เวลาสั้นมากในการใส่ไหม aptos อาจกินเวลาเพียง 20-40 นาที และใช้ยาชาฉีดเฉพาะที่ก็เพียงพอแล้ว การทำก็เพียงแต่ สอดเข็มเข้าไปใต้ผิวหนัง ในตำแหน่งที่ต้องการดึงเมื่อดึงเข็มออกไหมที่ปลายเข็ม ก็จะเข้าไปแทนที่ และจะแผ่หนามเล็กๆ ออกมาเกาะเกี่ยวกับเนื้อเยื่อไว้ ทำให้ผิวหนังตึง และกระชับขึ้นหลังทำเสร็จ คนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้เลย หรืออาจไป ประกอบภารกิจอื่นๆได้เลยความตึงและกระชับจะเห็นในทันทีหลังทำ

ข้อดีของวิธีนี้

คือใช้เวลาในการทำศัลยกรรมค่อนข้างสั้นและเห็นผลของความตึงของผิวทันทีอีกทั้งไม่มีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดด้วย และไม่ต้องการการดูแลพิเศษแต่ประการใดสามารถเลือกใช้ในคนไข้ที่ยังหย่อนยานไม่มาก ข้อเสียของวิธีนี้ คือ ไม่สามารถ ใช้ในคนที่หย่อนยานมากแล้ว เพราะหนามของเส้นไหม จะไม่สามารถเกี่ยวเนื้อเยื่อได้มาก อีกทั้งผลของความตึงของผิว จากวิธีนี้อาจอยู่ได้เพียง 2-3 ปีเมื่อเทียบกับการผ่าตัดซึ่งความตึงของผิวหน้าอยู่ได้นานกว่า
อย่างไรก็ตาม มีคนไข้สูงวัยเป็นจำนวนมาก ที่สุขภาพอาจไม่ดีพอที่จะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้า การใช้ไหมอาจเป็น ทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ไหม aptos คืออะไร และมีหลักการอย่างไร

ไหม aptos เป็นไหมที่มีคุณสมบัติเหมือนไหมทางการแพทย์ทั่วไป คือต้องไม่มีปฏิกิริยากับผิวหน้า (medical grade) แต่มีลักษณะพิเศษ คือไหมนี้มีลักษณะเป็นหนามเล็กๆ เมื่อสอดใส่ไหมเข้าไปใต้ชั้นผิวโดยใช้เข็มนำแล้วดึงไหมหนามเล็กๆ เหล่านี้จะแผ่ออกมา และเป็นตัวยึดผิวหนังให้ตึงในทิศทางที่เราดึงไหมผลคือผิวบริเวณนั้นจะกระชับและตึง

Silhouette Face Lift ซิลลูเอด เฟช ลิพท์ คือ

Silhouette Face Lift เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจไม่มีปฏิกิริยากับผิวหน้า (medical grade) ไม่ต้องมีแผลผ่าตัด ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นทั้งในส่วนหน้าหู และหลังหู ด้วยการยกกระชับใบหน้าที่หย่อนคล้อย ผ่านกรวยขนาดเล็กที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และสามารถสลายตัวไปเองได้ในภายหลังอยู่ได้นานประมาณ 4 ปี ผสมผสาน เข้ากับเทคนิคการผ่าตัดเล็กแบบใหม่ จึงทำให้ Silhouette Lift สามารถยกกระชับใบหน้า ได้อย่างแข็งแรง และคงตัวอยู่ได้ เป็นเวลาหลายปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ยังสามารถปรับให้กระชับมากขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องสอด Silhouette Face Lift เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ใช้เวลาในการทำนานเท่าใด และต้องดมยาสลบหรือไม่

ใช้เวลาสั้นมากในการใส่ไหม aptos อาจกินเวลาเพียง 20-40 นาที และใช้ยาชาฉีดเฉพาะที่ก็เพียงพอแล้ว การทำก็เพียงแต่ สอดเข็มเข้าไปใต้ผิวหนัง ในตำแหน่งที่ต้องการดึงเมื่อดึงเข็มออกไหมที่ปลายเข็ม ก็จะเข้าไปแทนที่ และจะแผ่หนามเล็กๆ ออกมาเกาะเกี่ยวกับเนื้อเยื่อไว้ ทำให้ผิวหนังตึง และกระชับขึ้นหลังทำเสร็จ คนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้เลย หรืออาจไป ประกอบภารกิจอื่นๆได้เลยความตึงและกระชับจะเห็นในทันทีหลังทำ

ข้อดีของวิธีนี้

คือใช้เวลาในการทำศัลยกรรมค่อนข้างสั้นและเห็นผลของความตึงของผิวทันทีอีกทั้งไม่มีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดด้วย และไม่ต้องการการดูแลพิเศษแต่ประการใดสามารถเลือกใช้ในคนไข้ที่ยังหย่อนยานไม่มาก ข้อเสียของวิธีนี้ คือ ไม่สามารถ ใช้ในคนที่หย่อนยานมากแล้ว เพราะหนามของเส้นไหม จะไม่สามารถเกี่ยวเนื้อเยื่อได้มาก อีกทั้งผลของความตึงของผิว จากวิธีนี้อาจอยู่ได้เพียง 2-3 ปีเมื่อเทียบกับการผ่าตัดซึ่งความตึงของผิวหน้าอยู่ได้นานกว่า
อย่างไรก็ตาม มีคนไข้สูงวัยเป็นจำนวนมาก ที่สุขภาพอาจไม่ดีพอที่จะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้า การใช้ไหมอาจเป็น ทางเลือกอีกทางหนึ่ง

 ไหมนี้ต้องเอาออกหรือไม่ หรือละลายไปได้เอง

ไหมนี้ไม่จำเป็นต้องเอาออก เพราะคุณภาพของไหม ที่ใช้เป็นเกรดเดียวกับไหมที่ใช้เย็บเนื้อเยื่อ ของอวัยวะภายในร่างกาย ไหมนี้ไม่ละลาย จะยังคงอยู่ในผิวตลอดไป แต่เนื่องจากไหมเส้นเล็กมากและไม่มีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของผิว จึงไม่ก่อให้เกิด การอักเสบใดๆ

หากเคยดึงหน้าด้วยไหม แล้ว ผิวหน้าเกิดหย่อนยานอีก จะใช้ไหม นี้ได้อีกหรือไม่

ในกรณีที่เคยใช้ไหม aptos นี้ดึงหน้าไปแล้ว เราสามารถสอดใส่ไหมเพิ่มเข้าไปได้อีก หากผิวหน้าเริ่มหย่อนอีกครั้ง โดยไม่จำเป็น ต้องเอาไหมเก่าออก อย่างไรก็ตาม หากการหย่อนยานเริ่มกลับมาเยือนใหม่ การตัดสินใจ เข้าทำการ ศัลยกรรมดึงหน้า อาจเป็น ทางเลือกที่ดีกว่า

ส่วน Silhouette Face Lift มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ยังสามารถปรับให้กระชับมากขึ้นได้ เมื่อเวลาผ่านไปโดย ไม่ต้องสอด Silhouette Face Lift เพิ่มเติมแต่อย่างใด

การดึงหน้าด้วยไหม การดึงหน้าด้วยไหม