แพทย์หญิง ธนพร เติมวัฒนาภักดี

11 11 scaled แพทย์หญิง ธนพร เติมวัฒนาภักดี

แพทย์หญิง ธนพร เติมวัฒนาภักดี

  • จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรด้านศัลยกรรมตกแต่ง ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทํางาน

  • 2546-2549 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลพุทรชินราช พิษณุโลก
  • 2549-2554 แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • 2554-2559 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • 2560-ปัจจุบัน นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลนั่งเกล้า นนทบุรี