นายแพทย์ รัชพล สดาวรรธน์

07 scaled 1 นายแพทย์ รัชพล สดาวรรธน์

นายแพทย์ รัชพล สดาวรรธน์

 • แพทย์ศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมทางศัลยศาสตร์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • การอบรมทางศัลยศาสตร์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ความชํานาญพิเศษ

 • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามบนใบหน้า (การยกกระชับใบหน้า ศัลยกรรมจมูก การปรับโครงหน้า)
 • ศัลยกรรมทรวงอก
 • การยกกระชับและการลดขนาดเต้านม การแก้ไขความหย่อนยานและไม่สมดุลของหน้าอก
 • การดูดไขมันโดยวิธี Vaser Liposuction และการยกกระชับหน้าท้อง (Tummy Tuck)
 • ศัลยกรรมที่ก่อให้เกิดแผลน้อย (Endoscopic surgery) สําหรับใบหน้าและทรวงอก

การฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • Visiting Scholarship in craniofacial and micro surgery in Plastic and reconstructive surgical department, ChungGung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
 • Visiting fellow in dermatologic laser surgery, Division of Dermatology, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทw
 • Training in Laser body sculpture and Laser leg Vein treatment with Dr. Michael Goldman, Goldman & Butterwick, SanDiego clinic, USA
 • ฝึกอบรมศัลยกรรมใบหน้ากับคลินิก 3 แห่งที่ประเทศเกาหลีใต้
  – Samsung Plastic surgery clinic, Gangnam, Korea
  – New face Maxillofacial clinic (Dr. Nara Kang), Gangnam, Korea
  – Visiting fellow at BK plastic surgery hospital, Gangnam, Korea

สมาชิก/ สมาคมทางการแพทย์

 • แพทย์สภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแwทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS)