Cosmetic Surgery
VASER Lipo Selection (การดูดไขมัน) นวัตกรรมใหม่ ของการสลายไขมัน ที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญว่าปลอดภัย ได้ผลเกินคาด VASER (V...
ในคนไข้บางคนที่ยังอายุไม่มากนัก ซึ่งอาจมีการหย่อนยานของผิวหนังเฉพาะบริเวณที่ และการหย่อนคล้อย ยังเป็นไม่มาก เช่น ขมับ แก...
เป็นการผ่าตัดย้ายเซลรากผมจากบริเวณท้ายทอยและขมับทั้งสองข้างที่จะยังคงเหลืออยู่ เนื่องจากเป็นผมถาวรที่ไม่ได้รับอิทธิพลจาก...
คนเอเชียที่มี ดั้งจมูก ต่ำกว้าง ไม่รับกับรูปหน้า หรือปลายจมูกต่ำและใหญ่ ไม่เพรียว รวมทั้งปัญหาเรื่อง รูจมูก ที่ใหญ่ หรือ...
Laser Treatment
Radio Frequency นวดกระชับ สลายไขมัน กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิงมักจะใช้เวลาอยู่ในสถานที่...
Carboxy Therapy อีกหนึ่งทางเลือกการกำจัดไขมัน สลายไขมัน ลดส่วนเกินและแก้ปัญหารอยแตกลาย หนุ่มๆสาวๆ ที่ใส่ใจในเรื่องสัดส่ว...
Video
News & Events
ตามที่คุณกนกกร ใจชื่น ได้ให้เกียรติตกลงรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ The SiB นั้นและได้รับความร่วมมือในการ...
ส้มขอขอบคุณเดอะซิบส์คลีนิกคะกับการบริการและคำแนะนำในการดูแลรูปร่างและผิวพรรณที่ดี รวมถึงความใส่ใจของคุณหมอ ดารินทร์ ม่ว...
Promotions
Silhouette Lift เทคนิคยกกระชับหน้าแบบใหม่ด้วย “ไหมกรวย” นวัตกรรมร้อยไหมล่าสุด ย้อนเวลาสู่วัยรุ่น...
Silhouette Lift เทคนิคยกกระชับหน้าแบบใหม่ด้วย “ไหมกรวย” นวัตกรรมร้อยไหมล่าสุด ย้อนเวลาสู่วัยรุ่น...